ข้อกำหนดและนโยบายสินค้าบริษัท
 
ข้อกำหนดและนโยบายสินค้าของบริษัท
บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ เท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
 1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดรบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
 2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดรบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
 3. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ
 4. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ (กรณีที่ไม่ได้แจ้งชื่อและเลขที่บัญชีของผู้โอน บริษัทจะติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในรายการคำสั่งซื้อ)


นโยบายการยกเลิกสินค้าและคืนสินค้า
บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้าและสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
 2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการใส่รายละเอียดที่อยู่และเบอรโทรศัพท์ในการจัดส่งผิด
 3. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 4. กรณีที่รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
 5. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 6. กรณีที่ได้รับสินค้า และความเสียหายของสินค้าไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัทฯ ผู้จัดส่ง แต่เกิดขึ้นจากบริษัทขนส่ง
 7. กรณีที่ได้รับสินค้า และสินค้าเกิดความเสียหาย ซึ่งทางผู้รับไม่มี รูปภาพ/วีดีโอ ที่ใช้ในการยืนยันหรือเป็นหลักฐานว่าสินค้าได้รับความเสียหายตั้งแต่ก่อนแกะกล่องสินค้า
 8. กรณีที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจาก www.jjsats.com
 9. กรณีที่ไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในการแสดงหลักฐานยืนยันสินค้า
 10. กรณีที่สินค้านั้นเป็นของแถม หรือของหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 11. กรณีที่ลูกค้าทำการคืนสินค้าและต้องการคืนเงิน สินค้าที่ส่งกลับจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก หัก ร้าว และชิ้นส่วนของสินค้าจะต้องอยุ่ครบทุกชิ้นรวมถึงเอกสารต่างๆที่อยู่ภายในกล่องสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทฯ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 12. กรณีที่ได้รับสินค้าแล้วหลังจากการจัดส่งสำเร็จภายใน 7 วันลูกค้าสามารถทำเรื่องการคืนสินค้าได้ หากเกินระยะเวลา 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า ลูกค้าไม่สามารถทำเรื่องคืนสินค้าได้


นโยบายการเคลมสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังนี้
 1. กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าต้องบันทึกภาพหรือวีดีโอ ตั้งแต่ก่อนแกะสินค้าหรือได้รับจากบริษัทขนส่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าสินค้าได้รับความเสียหายและต้องการเคลมสินค้ากับบริษัท
 2. กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างใช้งาน และสินค้าอยู่ในระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะต้องมีเอกสารใบรับประกันสินค้าและเอกสารอื่นๆ ทุกฉบับ รวมถึงชิ้นส่วนของสินค้าทุกชิ้น ที่อยู่ภายในกล่องจึงจะสามารถทำการเคลมสินค้าได้
 3. กรณีการรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสาร ภายในกล่องสินค้า
 4. กรณีที่ไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในการแสดงหลักฐานยืนยันสินค้า
 5. กรณีที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจาก www.jjsats.com


นโยบายการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
 2. กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
 3. กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี
 4. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ และไม่แจ้งที่อยู่กับเบอร์ติดต่อไว้หรือแจ้งไว้ แต่รายละเอียดไม่ครบ ไม่สมบูรณ์


หมายเหตุ
       การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ
ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

       หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
096-823-4431 / Line.@jjsats.com

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้